Kommando und erweitertes Kommando

Kurasch Robert

Kommandant - Stellvertreter

Oberbrandinspektor (OBI) 

robert.kurasch@ff-ansfelden.at

Tagwerker Klaus

Zugskommandant 

Ausbildungskoordination

Brandinspektor (BI)

klaus.tagwerker@ff-ansfelden.at

Lackner Florian

Zugskommandant 

Einsatzvorbereitung und Einsatzplanung

Brandinspektor (BI)

florian.lackner@ff-ansfelden.at

Führer Christian 

Schriftführer

Amtswalter (AW)

christian.führer@ff-ansfelden.at

Stadler Thomas 

Kassier

Amtswalter (AW)

thomas.stadler@ff-ansfelden.at

Franz Harald 

Gerätewart

Amtswalter (AW)

harald.franz@ff-ansfelden.at

Simmerl Jürgen

Gruppenkommandant

Fuhrpark 

Hauptbrandmeister (HBM)

rgen.simmerl@ff-ansfelden.at

Lindner Philipp

Gruppenkommandant

Bewerbsgruppe und Leistungsprüfungen

Hauptbrandmeister (HBM)

philipp.lindner@ff-ansfelden.at

Koch Christian

Gruppenkommandant 

Grundausbildung und Infrastruktur

Hauptbrandmeister (HBM) 

christian.koch@ff-ansfelden.at

Web_Photo_Editor_edited.jpg
FOKE_2019052511370967_318.jpg